ارزیابی شنوایی 

معاینه گوش و انجام ادیومتری

مشاوره رایگان 

مشاوره رایگان سمعک برای انتخاب نوع سمعک مناسب متناسب با میزان و نوع افت شنوایی

قالب گیری رایگان

قالب گیری رایگان از گوش برای ساخت سمعک

ساخت سمعک در حداقل زمان کاری شرکت 

تنظیم رایگان سمعک

ارائه باتری و پکیج رایگان برای سمعک 

ارائه بیشترین تخفیف برای خرید سمعک

 

# تمامی خدمات فوق توسط متخصص شنوایی و تنها دکتری شنوایی شناسی و مدرس دانشگاه در غرب تهران صورت می پذیرد

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
پیشنهاد می کنیم این مقاله را بخوانید:  چه سمعکی برای خرید خوب است؟