شنوایی سنجی اطفال

ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان

امروزه سنجش شنوایی نوزادان در سطح جهان به یک باید انکار ناپذیر تبدیل شده است به طوری که بیش از ۹۹ درصد کودکان در امریکا مورد غرباللگری شنوایی در بدو تولد قرار می گیرند. با توجه به اینکه کم شنوایی یکی از شایع ترین اختلالات مادرزادی بدو تولد محسوب می شود و این رقم در کشور ما به دلیل ازدواج های فامیلی بالاتر از متوسط جهانی است، لزوم انجام غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد و در گام های بعدی بر کسی پوشیده نیست و خانواده ها نباید با توجیه آنکه نوزاد و کودک ما به صدا عکس العمل نشان می دهد از انجام غربالگری شنوایی امتناع ورزند چون بر خلاف تفکر آنان کودکان حتی با کم شنوایی شدید نیز می توانند به صداهای بلند واکنش نشان دهند پس در کنار خرج های غیر ضروری که گاه برای فرزندانمان انجام می دهیم ارزیابی شنوایی ضرورتی انکار ناپذیر است .

ارزیابی شنوایی نوزادان ابتدا در بیمارستان ها یا مراکز بهداشت و یا کلینیک های شنوایی با ارزیابی OAE انجام می شود و عملکرد سلول های خارجی گوش بررسی می گردد . بهترین حالت در این تست آن است که نوزاد خواب باشد و یا در بغل مادر درحال شیرخوردن باشد. اگر کودک آرام نیست والدین نباید برای گرفتن تست اصرار کنند چون نتایج اشتباهی را به همراه خواهد داشت . در صورت نتایج نرمال در این تست و در صورت عدم داشتن موارد خطر بهتر است تست در ۶ ماهگی تکرار شود . این تست هم برای اطمینان از نتایج تست اولیه و هم بررسی عفونت های شایع دوره نوزادی صورت می گیرد. درصورت مواردی مانند داشتن ازدواج های فامیلی ، وزن کم هنگام تولد ، عفونت های مادر و یا سابقه کم شنوایی در خانواده تست OAE و ABR همزمان انجام می شود و در صورت گذر تست باید در ماه های ۳، ۶ ،۹ و ۱ سال و نیمگی تکرار گردد. درصورتی که نتایج بار اول غیر طبیعی بود والدین نباید نگران باشند چون مواردی مانند انجام تست زیر ۴۸ ساعت باعث این نتایج می شود به طوریکه هنوز جرم درون گوش بچه جذب نشده است پس باید تست ۲ هفته دیگر تکرار گردد.
تمامی این تست ها در کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک تاناسمعک با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه نوزادان و اطفال انجام خواهد شد

همچنین در مواردی مانند تاخیر گفتاری تست برای کودکان نیز درخواست خواهد شد که شامل ارزیابی رفتاری به صورت بازی، تست OAE/ABR و بررسی گوش میانی می باشد.


(کپی تنها با ذکر منبع از تانا سمعک)

(Visited 66 times, 1 visits today)