کم شنوایی به صورت تدریجی تغییر می کند و گاهی اینقدر روند آن تدریجی است که فرد متوجه بروز آن نمی شود و این شکایت سایر افراد خانواده و دوستان است که فرد را مشکوک به کم شنوایی می کند و در بسیاری از موارد این اصرار همین نزدیکان است که فرد را به کلینیک های ارزیابی شنوایی سوق می دهد.
بسیاری از افراد در ابتدا باور به کم شنوایی ندارند و معتقد هستند که بقیه افراد درباره شنوایی آن ها اشتباه می کنند و به همین دلیل تمایلی به ارزیابی شنوایی ندارند اما بعداز انجام تست شنوایی و به خصوص گفتاری در می یابند که واقعا در شنیدن بعضی از کلمات دچار مشکل هستند. در بسیاری از زمان ها استفاده از سمعک در این زمان بهترین وسیله برای حفظ شنوایی باقی مانده است اما در صورتی که افراد هنوز هم پذیرش کافی برای دریافت سمعک را نداشته باشند عدم توجه به حس شنوایی می تواند تا سال ها به تعویق افتد زمانی که حالا خود فرد می داند که کم شنواست، گفتار اطرافیان را به صورت نامفهوم دریافت می کند، درک چندانی از صداهای اطراف ندارد ، دائما از بقیه از فرد گله مند هستند که چرا به صحبت های او گوش فرا نمی دهد. و حالا اگر فرد بعد از چند سال خود داوطلبانه برای دریافت سمعک مراجعه کند باید به او گفت که ممکن است دیگر بهره کافی را حتی از بهترین و گران ترین سمعک دنیا نیز نبرد

(Visited 2 times, 1 visits today)
پیشنهاد می کنیم این مقاله را بخوانید:  میزان کم شنوایی